Titul

Lipno TG2 - výměna turbíny

Naše společnost se podílela na generální opravě a modernizaci soustrojí TG2 vodní elektrárny Lipno I. Prováděli jsme vybourání stávající spirály soustrojí. Před samotným bouráním musela být provedena instalace provizorních stěn a krytů pro zabezpečení ochrany technologického vybavení elektrárny proti prachu vznikajícímu při výměně spirály, protože rekonstrukce stroje TG2 probíhala za plného provozu druhého soustrojí TG1.

Submit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

Copyright DV stav s.r.o. © 2011-2018. All Rights Reserved.