Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - oprava hydroizolace

Byla provedena oprava hydroizolace objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Došlo k obkopání objektu a zřízení drenážního potrubí. Práce byly provedeny kompletně v rozsahu jednoho měsíce za nepříznivých klimatických podmínek.