Odstranění havarijního stavu části rozvodů topného média v areálu KŘP JčK, České Budějovice

Koncem roku 2017 byla v areálu Krajského ředitelství policie v Českých Budějovicích prováděna oprava havarijního stavu rozvodů parovodu. Výměna parovodu v délce cca 200 metrů probíhala z důvodu složitosti administrace této zakázky v nevhodném klimatickém období a v době topné sezóny. I přes tyto podmínky byla akce provedena v řádném termínu a předána investorovi bez vad a nedodělků. Obsahem prací bylo provedení výkopů v trase původního parovodu, jeho demontáž, pokládka nového potrubí parovodu a jeho zásyp a oprava asfaltových ploch v místě výkopů.