Přístavba OC Géčko - základové konstrukce

Firma DV stav realizovala kompletní výkopové práce a základové konstrukce pro přístavbu OC Géčko. Nový objekt byl založen na základových patkách a pasech, částečně byly využity patky původního objektu rozšířené přibetonováním. Stavba probíhala za plného provozu nákupního centra.

Přístavba OC Géčko - stavební práce

Kromě základových konstrukcí se naši pracovníci podíleli na demontáži obvodového pláště z prefabrikovaných panelů, prováděli bourací práce. Společnost DV stav dále zajišťovala řezání betonových panelů v místě nových vstupů a prostupů, bednění základové desky a další pomocné stavební práce.