Včelná - rekonstrukce střechy vodojemu

Ve Včelné proběhla rekonstrukce střechy vodojemu. Firma DV stav zde prováděla betonáž lehčeným betonem, kterým se vytvoří nová spádová vrstva. Před vlastní betonáží bylo potřeba zhotovit pomocné betonové pásy pro korekci spádu nové betonové vrstvy.