ČOV Sušice

V Sušici firma DV stav prováděla stavební práce na čističce odpadních vod. Prováděla se dodávka kabelových tras, zemní a výkopové práce.