Nemocnice České Budějovice - kanalizace

Prováděli jsme výměnu potrubí stávající kanalizační sítě za nové z železobetonových trub DN 800, vč. přepojení stávajících kanalizačních stok, veškeré výkopové práce, finální terénní úpravy.