VD Husinec - rekonstrukce provozních uzávěrů spodních výpustí a oprava líce hráze

V průběhu roku 2017 a začátkem roku 2018 proběhla rekonstrukce provozních uzávěrů spodních výpustí a oprava líce hráze VD Husinec. Firma DV stav s.r.o. prováděla bourání masivních ŽB konstrukcí ve strojovně a betonáže nových dělících stěn. V prostoru vývaru se navýšila dělicí zeď a zavěrečný práh. Objem betonářských prací na této akci byl 130 m3. Akce byla realizována za pomocí vlastní bourací techniky, při bourání ŽB konstrukcí se využil speciální bourací stroj DARDA, rozřezání původních ocelových konstrukcí uzávěru se provádělo za pomocí kyslíkového kopí.ostorách elektrárny byly prováděny zejména bourací a betonářské práce, sanace betonových povrchů, aplikace oleji odolných nátěrů, dále byly dodávány nové hliníkové kryty potrubních kanálů. Práce byly prováděny za přísných podmínek BOZP a byl kladen důraz na minimalizaci prašnosti do ostatních prostor elektrárny.